Νομικές Υπηρεσίες

H ActionAbility διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους Νομικούς συνεργάτες οι οποίοι μπορούν να σας ενημερώσουν πλήρως για τις δυνατότητες που σας παρέχονται από την ελληνική νομοθεσία και να αναλάβουν την νομική σας εκπροσώπηση προκειμένου να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

 

  • Σύνταξη αγωγών και αξιολόγηση τους
  • Ρύθμιση οφειλών,μείωση - διαγραφή δανείων / καρτών - υπερχεωμένα νοικοκυριά ( Νόμος Κατσέλη και Νόμος 4161/2013 )
  • Ιδρυση εταιρειών , μετατροπές και συγχωνεύσεις ( Ατομική, Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ )
  • Υπαγωγή στο νόμο περί πτωχεύσεως εταιρειών
  • Συνταξιοδοτικά ( εύρεση, καταμέτρηση και υπολογισμός ενσήμων , αναγνώριση - εξαγορά προϋπηρεσίας ως συντάξιμης, και υποβολή φακέλου για την έκδοση της σύνταξης )
  • Διαχείριση - προστασία περιουσίας για Έλληνες και ομογενείς ( αποδοχή κληρονομιάς, φοροτεχνική κάλυψη)
  • Ασφαλιστικά (αποζημίωση τροχαίων ατυχημάτων, αστικής ευθύνης επαγγελματιών, αποζημιώσεις κλάδου περιουσίας - επιχειρήσεων )
  • Δίκαιο περιβάλλοντος